Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
home ul. Zamkowa 5 , 58-530 Kowary smartphone 75-718-25-72 email poradniakowary@wp.pl
Jesteś w:Strona główna» Linki
 Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEN)  www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  www.kuratorium.wrocław.pl
 Powiat Karkonoski  www.powiatkarkonoski.eu
 Rzecznik Praw Dziecka RP  www.brpd.gov.pl
 Centralna Komisja Egzaminacyjna  www.cke.gov.pl
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu  www.oke.wroc.pl
 Centrum Kształcenia Ustawicznego  www.ckp.pl
 Ośrodek Rozwoju Edukacji  www.ore.edu.pl
 Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  www.dodn.wroclaw.pl
 Biblioteka Pedagogiczna w Jeleniej Górze  www.jeleniagora.dbp.wroc.pl
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze (PCPR)  www.pcpr.jgora.pl
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach  www.mopskowary.pl
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu  www.mopskarpacz.bip.gov.pl
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach  www.gops.myslakowice.pl
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich  www.gops.janowicewielkie.pl
 SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze (Cieplicach)  www.szpitalmsw.net
 Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii  www.kbpn.gov.pl
 Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  www.niebieskalinia.info
 Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”  www.aac.org.pl

Lokalnie:

 Jeleniogórska Fundacja Autika – oswajamy autyzm   www.autika.pl 
 Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa  www.jgoradown.pl
 Karkonoski Portal Dla Niepełnosprawnych  www.kson.pl
 Polskie Towarzystwo Psychologiczne  www.ptp.org.pl
 Polskie Towarzystwo Dysleksji  www.ptd.edu.pl
 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę  www.fdds.pl
 Strona dla rodziców uczniów z ADHD  www.adhd-online.pl
 Reaguj. Masz prawo.  www.jakreagowac.pl
 Opiekun dziecka w Internecie  www.opiekun.pl
 Dziecko w sieci  www.dzieckowsieci.pl
 Lista ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z województwa dolnośląskiego  lista ośrodków


Strony internetowe służące wyszukiwaniu informacji zawodowych i edukacyjnych:

 Ranking szkół  www.perspektywy.pl 
 Wykaz zawodów  www.koweziu.edu.pl
 Baza szkół  www.ore.edu.pl
   www.spisszkol.eu

Jak do nas dojechać?