Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
home ul. Zamkowa 5 , 58-530 Kowary smartphone 75-718-25-72 email poradniakowary@wp.pl
Jesteś w:Strona główna» Oferta » Diagnozy

Psychologiczna - ukierunkowana na: wspieranie dojrzałości emocjonalnej i społecznej, wyrównywanie deficytów w zakresie rozwoju poznawczego, wywołanie pozytywnych zmian w środowisku rodzinnym dziecka, diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu; - więcej

Pedagogiczna - ukierunkowana na doskonalenie sprawności funkcjonowania aparatu motorycznego – motoryka, funkcji wzrokowo-przestrzennych, umiejętności orientacji w przestrzeni, sfery słuchowo-językowej, możliwości poznawczych, sprawności sfery emocjonalno-motywacyjnej, lateralizacji. - więcej

Logopedyczna - ukierunkowana na ocenienie budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego, ocenę poziomu rozwoju językowego dziecka. - więcej

Wynikiem diagnoz są informacje po badaniach, opinie i orzeczenia:

Jak do nas dojechać?