Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
home ul. Zamkowa 5 , 58-530 Kowary smartphone 75-718-25-72 email poradniakowary@wp.pl
Jesteś w:Strona główna» Oferta » Terapie

Psychologiczna - zalecaną w przypadku: problemów emocjonalnych (np. trudności w radzeniu sobie ze smutkiem, złością, bezradnością, lękiem), problemów z zachowaniem (na przykład: jedzeniem, zachowaniami antyspołecznymi), zachowaniami autodestrukcyjnymi, problemy w postrzeganiu siebie, zmagania się z trudną sytuacją rodzinną lub rówieśniczą.

Pedagogiczna - skupiającą się na usprawnianiu zaburzonych funkcji istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania,  budowaniu pozytywnych emocji związanych z procesem uczenia się, aktywizowaniu wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia.

Logopedyczna - mającą na celu korygowanie nieprawidłowości artykulacyjnych występujących w wymowie dzieci, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, rozwijanie prawidłowej dla wieku sprawności językowej

EEG-Biofeedback - dostarczającą klientowi informacji, która pomaga w procesie uczenia się. Trenujący wie jak fale mózgowe samemu harmonizować tzn. dostrzega kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Dzięki czemu tak modyfikuje jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.
Wskazania - trening przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z zaburzeniami pamięci i koncentracji uwagi, problemami szkolnymi, dysleksją, dysortografią, reakcjami stresowymi, agresją.
Terapia możliwa jest tylko po uprzedniej konsultacji neurologicznej (niezbędne jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań terapii EEG- Biofeedback).
 
WCZESNE Wspomaganie Rozwoju Dziecka /link/
Organizacja zajęć terapeutycznych w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju dotyczy dzieci w wieku od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole, posiadających Opinie o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Znajdziecie tutaj Państwo Podstawy prawne, Procedurę organizacji Wczesnego Wspomagania Rozwoju w naszej Poradni jak również ofertę zajęć terapeutycznych realizowanych przez naszą placówkę w ramach WWR.

Jak do nas dojechać?