Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
home ul. Zamkowa 5 , 58-530 Kowary smartphone 75-718-25-72 email poradniakowary@wp.pl
Jesteś w:Strona główna» Placówka i pracownicy» PROCEDURA KWALIFIKACJI NA TERAPIĘ EEG BIOFEEDBACK

PROCEDURA ZAPISU NA TERAPIĘ EEG BIOFEEDBACK

W Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach
1. Zajęcia EEG Biofeedback przeznaczone są dla:
a) Dzieci od 6 roku życia uczęszczających do placówek oświatowych (szkół, przedszkoli) na terenie rejonu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach;
2. Warunkiem przyjęcia na terapię EEG Biofeedback jest zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do tej terapii wraz z wynikiem badania EEG klienta.
3. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu i formie wsparcia dla dziecka po przeprowadzonej uprzednio diagnozie podejmuje terapeuta uwzględniając następujące kryteria:
- dziecko uczęszcza do placówki, w której nie jest prowadzona terapia EEG Biofeedback,
- zakres i głębokość zaburzeń oraz nasilenie trudności dziecka.
4. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci kontynuujące terapię oraz dzieci z listy rezerwowej z poprzedniego roku szkolnego;
5. Proces rekrutacyjny rozpoczyna się w I połowie września i trwa do wyczerpania miejsc.
6. Dzieci korzystające z zajęć terapeutycznych poza placówką oświatową do której uczęszcza dziecko (np. placówki NFZ) przyjmowane są w przypadku pozostania wolnych miejsc.
7. O częstotliwości oraz ilości spotkań decyduje terapeuta.

Jak do nas dojechać?