Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
home ul. Zamkowa 5 , 58-530 Kowary smartphone 75-718-25-72 email poradniakowary@wp.pl
Jesteś w:Strona główna» Placówka i pracownicy» PROCEDURA KWALIFIKACJI NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ

PROCEDURA ZAPISU NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ

W Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach
1. Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla:
a) Dzieci uczęszczających do placówek oświatowych (szkół, przedszkoli) na terenie rejonu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach;
b) Dzieci nie uczęszczających do placówek oświatowych, zamieszkałe na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach;
2. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu i formie wsparcia dla dziecka po przeprowadzonej uprzednio diagnozie logopedycznej podejmuje logopeda uwzględniając następujące kryteria:
- dziecko uczęszcza do placówki, w której nie jest zatrudniony logopeda,
- zakres i głębokość zaburzeń oraz nasilenie trudności dziecka.
3. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci kontynuujące terapię oraz dzieci z listy rezerwowej z poprzedniego roku szkolnego;
4. Proces rekrutacyjny rozpoczyna się w I połowie września i trwa do wyczerpania miejsc.
5. Dzieci korzystające z zajęć logopedycznych poza placówką oświatową do której uczęszcza (np. placówki NFZ) przyjmowane są w przypadku pozostania wolnych miejsc.
6. Dzieci do 4 r. ż. oraz dzieci od 11 r. ż. przyjmowane są na terapię w formie konsultacji, o częstotliwości spotkań decyduje logopeda.

Jak do nas dojechać?