Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
home ul. Zamkowa 5 , 58-530 Kowary smartphone 75-718-25-72 email poradniakowary@wp.pl
Jesteś w:Strona główna» Placówka i pracownicy» PROCEDURA KWALIFIKACJI NA TERAPIĘ PSYCHOLOGICZNĄ

PROCEDURA KWALIFIKACJI DO INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ PSYCHOLOGICZNYCH O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM

1. Przed rozpoczęciem zajęć z dzieckiem konieczna jest konsultacja z rodzicem lub z pełnoletnim uczniem.
2. W przypadku pracy z uczniem pełnoletnim konsultacja z rodzicem odbywa się za zgodą ucznia.
3. Pomoc jest udzielana na wniosek i za zgodą rodzica (opiekuna) bądź pełnoletniego ucznia.
4. Kwalifikacja do indywidualnych zajęć psychologicznych o charakterze terapeutycznym ma być poprzedzona procesem diagnostycznym.
5. Rozpoczęcie ww. formy zajęć poprzedzone jest omówieniem celów terapii, proponowanych ram czasowych oraz ogólnych zasad pracy terapeutycznej (w tym kwestie rozliczania nieobecności). Podczas spotkania specjalista przekazuje rodzicom (opiekunom) inne zalecenia do pracy z dzieckiem.
6. Po zakończeniu pracy wskazane jest podsumowanie zajęć z rodzicem lub pełnoletnim uczniem.
7. W przypadku sytuacji kryzysowej informujemy rodzica i przekazujemy konieczne zalecenia.
8. W przypadku pełnoletniego ucznia informujemy rodzica za jego zgodą lub inną wskazaną osobę dorosłą.

Jak do nas dojechać?