Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
home ul. Zamkowa 5 , 58-530 Kowary smartphone 75-718-25-72 email poradniakowary@wp.pl
Jesteś w:Strona główna» Placówka i pracownicy» Zasady przyjęć

ZASADY PRZYJĘĆ DO PORADNI

1. Na pierwsze spotkanie – WYWIAD rodzic zgłasza się do poradni bez dziecka, chyba że specjalista zaleci inaczej;
2. W czasie pobytu w poradni dziecko powinno znajdować się pod opieką rodzica (opiekuna prawnego) lub specjalisty. Wskazane jest unikanie sytuacji dłuższego przebywania dziecka w poczekalni bez bezpośredniej opieki osoby dorosłej.
3. Rodzice (opiekunowie prawni) biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w poczekalni.
4. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach mogą być przyjmowane wyłącznie klienci zdrowi, tzn. bez objawów infekcji. W przypadku złego samopoczucia klienta specjalista może w danym dniu odmówić spotkania;
5. Dzieci, korzystające z pomocy poradni, mogą samodzielnie wrócić do domu wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) i po wcześniejszym uzgodnieniu tego przez rodziców (opiekunów prawnych) ze specjalistą. Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) powinno zawierać datę i godzinę wyjścia dziecka z poradni oraz klauzulę, że rodzic przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu wyjścia przez dziecko z placówki.
6. W czasie przebywania dziecka na terenie poradni rodzic zobowiązany jest do „ bycia pod telefonem” w przypadku potrzeby kontaktu z nim ze strony specjalisty;
7. Specjalista może odmówić wypuszczenia dziecka z poradni pomimo oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego), jeśli uważa, że zaistniałe okoliczności lub stan psychofizyczny dziecka zagrażają jego bezpieczeństwu (np. późna pora, burza, złe samopoczucie dziecka itp.). W zaistniałej sytuacji specjalista kontaktuje się telefonicznie z rodzicem (opiekunem prawnym).
8. W sytuacji, jeśli rodzic nie wyraził zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, zobowiązany jest, aby w trakcie wizyty dziecka przebywać na terenie poradni.
9. Odbiór dziecka przez osobę niebędącą opiekunem prawnym jest możliwy tylko na podstawie pisemnego upoważnienia rodzica.

Jak do nas dojechać?