Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
home ul. Zamkowa 5 , 58-530 Kowary smartphone 75-718-25-72 email poradniakowary@wp.pl
Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
KOWARY

SZANOWNI RODZICE/ OPIEKUNOWIE ORAZ NAUCZYCIELE/WYCHOWAWCY.

Od 04.05.2020 r. Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kowarach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29.04.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 wznowiła swoją działalność diagnostyczną. Ponieważ nadal działamy w sytuacji panującej epidemii wywołanej wirusem SARS CoV-2 obowiązują nas wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. W związku z tym zmuszeni jesteśmy dostosować naszą pracę do w/w wymogów.

Aktualności

29-03-2021

W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM MEN Z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającymrozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednosteksystemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID– 19 oraz decyzją Starosty Powiatu Karkonoskiego

04-05-2020

Czas izolacji, wspólnego przebywania z sobą pod jednym dachem przez dłuższy okres powoduje wiele napięć i niepotrzebnych nieporozumień. Jak sobie radzić z nimi, podpowie Pani mgr Jolanta Kałudzińska - Góra

Rejon działania


PLACÓWKI W REJONIE DZIAŁANIA
PUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W KOWARACH

LISTA PLACÓWEK

Jak do nas dojechać?